Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 163357347000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801789669 
Η εταιρεία "KIO FRUITS Ι.Κ.Ε.." συστάθηκε το 2022.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Νέο Μηλότοπο Γιαννιτσών.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές. 

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ του ΕΦΡΑΙΜ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Νέος Μυλότοπος

Κεφαλαιακές εισφορές

ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ του ΕΦΡΑΙΜ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Νέος Μυλότοπος

Κεφαλαιακές εισφορές

ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και της ΣΟΦΙΑ

Σβορώνου 3, Γιαννιτσά

Κεφαλαιακές εισφορές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της ΧΡΥΣΗ

Σβορώνου 3

Κεφαλαιακές εισφορές

ΧΡΥΣΗ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ του ΕΦΡΑΙΜ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 9, Γιαννιτσά

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ του ΕΦΡΑΙΜ